Akadálymentes változat/Normál változat

Hosztják Albert Általános Iskola

 

Székhelye:

3743 Ormosbánya, Fő út 2.

Tel.: 06-48/820-130

Fax: 06-48/820-130

E-mail: ormosisk (kukac) freemail (pont) hu

Weblap: ormosiskola.site90.net


 

Intézményvezető: Folyaminé Tomori Tünde

 

Az intézmény története egészen a múlt század elejére nyúlik vissza, amikor 1933-ban három új tantermet létesítettek, majd ezt 1928-ban két új tanterem követte. 1943-ban államosították az iskolát, 1950-ben emeletet építettek a már meglévő épületrészre. A teljesen felújított kétszintes részt 1962-ben adták át, ekkor az intézmény már 12 tanteremmel büszkélkedett. Gimnázium is működött az intézmény falai között közel 10 éven keresztül (1963-1973). Jelentős esemény volt a tornacsarnok avatása 1987-ben.

 

 

 

2005. szeptember 02-án az „Információs technológia az ormosbányai diákok felzárkóztatásáért” című PHARE projekt eredményeképpen került átadásra a felújított iskola. Megvalósulásával olyan nevelési, fejlesztési, oktatási körülményeket tud biztosítani az intézmény tanulói számára, amely minden gyerek egyéni nevelhetőségéhez igazodik és képes megteremteni a felzárkóztatás lehetőségét, európai szintű oktatást tesz lehetővé.

Speciális termek (oktatási labor, informatikai terem, nyelvi labor, fizika – kémia – biológia terem) lettek kialakítva, 10 tanterem teljes felújítása történt meg.

 

 

Az intézmény ellátandó alaptevékenysége:

- Óvodai nevelés

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

- Cigány kisebbségi oktatás

- Sajátos nevelési igényű tanulók óvodai és iskolai nevelése – oktatása

- Integrációs, tehetség- és képesség-kibontakoztató felkészítés

- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás

- Diáksport

- Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés

- Intézményi vagyonműködtetés

 

 

 

Kisegítő, kiegészítő tevékenységek:

- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás

- Iskolai könyvtári szolgáltatás

- Alapfokú művészeti oktatás (táncoktatás)

- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

- Önköltséges tanórán kívüli foglalkoztatás

- Együttműködés a nappali szociális ellátást biztosító önkormányzati intézményi étkeztetési feladatok ellátásában

 

 

Ellátható vállalkozások:

- Iskolarendszeren kívüli oktatásban vehet részt

- Csoportos étkeztetésben

- Gyermekek nyári táborozásában

- Rendezvények szervezésében

 

Az intézményben első osztálytól folyik az angol nyelv és az informatika oktatása, hatodik osztálytól második idegen nyelvként a német nyelv oktatása.

 

Sajátos arculata: környezeti nevelés, hagyományápolás:

Környezeti nevelés: - együttműködési megállapodás az Aggteleki Nemzeti Parkkal

- „Egészségvirág” – iskolai egészségnevelés, környezeti nevelés

- részvétel a községi Egészségterv megvalósításában

Hagyományápolás: - bányászhagyományok, eszközök gyűjtése, kiállítása

- a község, az intézmény múltjának kutatása, kiállítás

- az intézményben tanító pedagógusok emléktermének kialakítása

 

Az intézmény rendelkezik külön védőnői szobával. Megtekinthető a Cseh Olga emléktanterem, valamint az úttörő- és cserkésztörténeti állandó kiállítás.