Idősek Klubja

ORMOSBÁNYA IDŐSEK KLUBJA

Az intézmény címe: 3743. Ormosbánya, Petőfi tér 2.

Alapítási éve: 1997.

Az intézmény vezetője: Szarka Zsoltné

Megközelíthetőség: Az intézmény Ormosbánya központi helyén található, akadálymentesített épületben. Kapcsolatfelvétel, információátadás történhet személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül.

Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig: 7.00 – 15.00

Elérhetőségek:

Telefon/Fax: 06-48/820-501

E-mail: ormosklub@gmail.com

Működési terület: Ormosbánya Község és Felsőtelekes Község közigazgatási területe

Az intézmény szakmai feladatai,: A Klub működési területén élő, szociális helyzetük, egészségi, mentálhigiénés állapotuk miatt segítségre szorult emberek ellátása az intézmény által nyújtott szolgáltatások útján

Alaptevékenysége: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátást – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátás – nyújtó integrált intézmény.

Szociális étkeztetés

Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk azoknak a szociálisan rászorultaknak akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Ez megszervezhető helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé tételével valamint lakásra szállítással.

– Házi segítségnyújtás

A legfeljebb napi 4 órás gondozási szükséglet igényű személy részére biztosított ellátás az önálló életvitel fenntartása érdekében, saját lakókörnyezetében. Gondozónők által biztosított az alapvető gondozás, ápolás; lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés; vészhelyzet kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való közreműködés.

– Idősek nappali ellátása

Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek száma biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok alakítására, építésére, ápolására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.