Kiállítóterem és könyvtár

Művelődési Ház

Székhelye:

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.

Tel.: 06-48/569-001

Fax: 06-48/569-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település centrumában a Borsodi Szénbányák építette 1956-ban a reprezentatív és az abban az időben korszerű Művelődési Házat. A bányászat visszafejlődésének egyik következményeként sem a szakszervezet, sem a vállalat nem tudta az épület állagát megőrizni, működtetni. Az 1993-ban önállóvá vált község önkormányzata 1993-tól kezdeményezte az önkormányzati tulajdonba vételt. Az egyezség azonban csak 1997. március 14-én született meg. Az ingatlan fele arányban az önkormányzati hivatal részére lett átadva, fele arányban pedig a közművelődés feladatait ellátó épületrészként funkcionál. Az Alapító okiratot a Képviselő-testület 1999. március 4-i ülésen fogadta el. Jogállása: részben önálló költségvetési szerv.

Intézményi tevékenység

A hosszú működési szünet után a közművelődési szakember alkalmazásától várja a fenntartó a kulturális aktivitás növekedését. 1997-től folyamatosan pályázott az önkormányzat, hogy az épület külső- és belső felújítási munkái megtörténjenek és a rendezvények lebonyolításához szükséges alap technikai berendezéseket beszerezze. Az eltelt időszakban megvalósult művészeti események, találkozók, versenyek, képzések eredménynek tekinthetők.

Kulturális szolgáltatások:

A szolgáltatások gyakoriságát és ezek minőségét nagyban befolyásolja a kultúrára fordítható pénzügyi források hiánya.

Az épületben folyó tevékenységek:

– Könyvtár (nyitva tartás: P: 17h-19h; SZo: 14h-17h)

Évenkénti visszatérő nagy rendezvények:

– Ormosiak Baráti Körének találkozója

– Konferenciák

– Bányász Veteránok találkozója

– Szeretlek Magyarország

Kulturális lehetőségként a Művelődési Ház- és Könyvtár rendelkezésre áll, amelynek szakmai programjai egyre igényesebbek. A Művelődési Ház színháztermének befogadóképessége 400 fő. Alsó- és felső aulája 80-80fő vendég látására alkalmas. Kihasználtsága nincs arányban a lehetőségével. Ennek egyik legfőbb oka az önkormányzat kultúrára fordítható pénzügyi forráshiánya, a családok jövedelmének csökkenése, illetve a lakosság érdektelensége.

A Művelődési Ház könyvállománya 2000 kötetes; összetételére vonatkozólag elsősorban az „idősebb” korosztály igényeit elégíti ki. Évek óta hiányzik a könyvállomány folyamatos frissítése.